top of page

Vásárlások és visszatérítések.
Az interneten végrehajtott vásárlásokra vagy a szolgáltatásaihoz kapcsolódó interneten kívüli fizetésekre nem garantálunk visszatérítést.

A szolgáltatások, ha nem teljesíthetők, felcserélhetők utalványra, amelyet az Ön által választott harmadik személy használhat fel, és amelyet 3 hónapon belül fel kell használni.

Abban az esetben, ha a tulajdonos vis maior miatt nem tudja teljesíteni a szerződéses szolgáltatásokat, a megvásárolt összeg teljes visszatérítése 30 napon belül megtörténik.

Kivételes esetekben, amikor a felhasználó visszatérítést kíván kérni, vagy igényt kíván benyújtani bármely szolgáltatásra, a Tulajdonos tájékoztatja, hogy a felhasználók és az ügyfelek rendelkezésére állnak igénylőlapok, és e-mailt küldhet az bukkivilla@gmail.com címre, feltüntetve a nevüket és vezetéknevüket, a megvásárolt szolgáltatást vagy terméket, és indokolja igényét. Minden esetet kiértékelünk, és választ kapunk az állásfoglalással együtt.


Más weboldalakra mutató linkek különböző gombokon, linkeken, szalaghirdetéseken, beágyazott tartalmakon stb. Keresztül jelenhetnek meg a Weboldalon. A Tulajdonos tájékoztatja, hogy ezeket közvetlenül harmadik felek kezelik. A tulajdonos nem rendelkezik hatással, emberi vagy technikai eszközökkel ahhoz, hogy előzetesen megismerje, ellenőrizze vagy jóváhagyja az összes olyan információt, tartalmat, terméket vagy szolgáltatást, amelyet más platformok nyújtanak, amelyekre hivatkozások hozhatók létre a Weboldalról.

Következésképpen a Tulajdonos nem vállalhat semmiféle felelősséget semmilyen olyan platformhoz vagy weboldalhoz kapcsolódó szempontokért, amelyekre hivatkozást lehet létrehozni a Weboldalról, konkrétan példaként és nem korlátozva annak működését, hozzáférését, adatai, információi, fájljai, termékeinek és szolgáltatásainak minősége és megbízhatósága, saját linkjei és / vagy általában bármely tartalma.

Ebben az értelemben, ha a Felhasználók értesülnek arról, hogy az ezen harmadik fél weboldalain keresztül végzett tevékenységek illegálisak vagy ellentétesek az erkölcsiséggel és / vagy a közrenddel, akkor haladéktalanul értesíteniük kell a Szolgáltatót annak a hozzáférési linkjének letiltása érdekében.

 

Bármilyen típusú link létrehozása a Weboldalról egy másik külső webhelyre nem jelenti azt, hogy a Tulajdonos és a külső weboldalért felelős személy között bármilyen kapcsolat, együttműködés áll fenn.


A Tulajdonos különböző eszközök és alkalmazások révén hozzáférhetővé teheti a felhasználók számára, különösen szalaghirdetéseket, linkeket, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy különböző oldalakról hozzáférjenek a Webhelyhez, vagy akár szalaghirdetéseket a közösségi hálózatokon. Ezen linkek felvételének egyetlen célja a felhasználók hozzáférésének biztosítása a Weboldalhoz.

Ezeknek a linkeknek a létrehozása nem jelenti a kapcsolat fennállását a Tulajdonos és annak a platformnak a tulajdonosa, gyártója vagy forgalmazója között, ahol a link található, és nem jelenti azt sem, hogy a tulajdonos elfogadta és jóváhagyta azokat a tartalmakat vagy szolgáltatásokat, amelyeken a hivatkozás található. Azok tulajdonosa, gyártója vagy forgalmazója az egyetlen felelős érte.

A Tulajdonos semmilyen esetben nem oszt meg a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon vagy bármely más közösségi hálózaton, amely beépülhet a Weboldalba, bármilyen típusú személyes adatot a felhasználóiról, amelynek egyetlen célja a jelen Jogi közleményben, valamint a Webhely adatvédelmi irányelvei. Ebben az értelemben minden olyan információ, amelyet a felhasználó meg akar adni ezeknek a platformoknak, saját felelősségére tartozik, a Tulajdonos nem avatkozik be az említett folyamatba.

Ezeknek a linkeknek az aktiválása és használata a felhasználó azonosításához és hitelesítéséhez vezethet (bejelentkezéssel vagy jelszóval) a megfelelő platformokon, teljesen a Weboldalon kívül és a Tulajdonos ellenőrzése nélkül. A külső hálózatokhoz való hozzáféréskor a felhasználó olyan környezetbe lép, amelyet a Tulajdonos nem ellenőrzött, így a Tulajdonos nem vállal felelősséget ezen környezetek biztonsági konfigurációjáért.

Mivel a Tulajdonosnak nincs ellenőrzése az említett csatornákon tárolt tartalom felett, a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vállal felelősséget a tartalomért vagy azokért a szolgáltatásokért, amelyekhez a Felhasználó hozzáférhet az említett oldalakon, vagy bármilyen tartalomért, termékeket, szolgáltatásokat, reklámokat vagy bármely más, ezekben elérhető anyagot. Emiatt a felhasználónak rendkívül körültekintően kell eljárnia a kapcsolt csatornákon meglévő információk, tartalom és szolgáltatások, valamint a saját vagy harmadik fél által a csatornákon megosztani kívánt információk értékelése és felhasználása során.

Felhasználási szabályok.
Ez nem megengedett, és ezért a következmények a felhasználó kizárólagos felelősségéért, a Weboldal illegális vagy jogosulatlan célú eléréséért vagy használatáért felelnek, gazdasági céllal vagy anélkül. Különösen, és anélkül, hogy az alábbi lista abszolút vagy korlátozó lenne, tilos:

A Webhelyet olyan módon használja, amely károsodást vagy hibákat okozhat a működésében vagy egy harmadik fél számítógépében;
A webhelyet bármilyen vírus, rosszindulatú kód vagy más káros program vagy fájl továbbítása, telepítése vagy közzététele;
Olyan módon használja a Weboldalt, amely a Tulajdonos vagy bármely harmadik fél jogainak megsértését jelenti;
Használja a Weboldalt bármilyen rágalmazó, sértő, rasszista, vulgáris, megalázó, pornográf jellegű, obszcén vagy fenyegető jellegű, vagy bárki számára bosszúságot okozó anyag továbbítására vagy közzétételére szolgál;

A Weboldal illegális használata, jóhiszeműség, erkölcs és közrend ellen;
Hamis személyazonossággal hozzáférhet a Weboldalhoz, vagy hamis személyazonossággal léphet kapcsolatba vele, harmadik személyek megszemélyesítésével, profil használatával vagy bármilyen más művelettel, amely zavart vezethet az üzenet eredetének identitásával kapcsolatban;
Engedély nélkül hozzáférés a Weboldal bármely részéhez, a hozzá kapcsolódó más rendszerekhez vagy hálózatokhoz, a Tulajdonos bármely szerveréhez feltörés vagy hamisítás, jelszavak kinyerése vagy bármilyen más törvénytelen eszköz révén;
A Weboldal vagy a hozzá kapcsolódó bármely hálózat biztonsági vagy hitelesítési intézkedéseinek, vagy a Webhelyen tárolt tartalomhoz kapcsolódó biztonsági vagy védelmi intézkedések megsértése vagy megsértésének megkísérlése;
Végezzen el minden olyan műveletet, amely aránytalan vagy felesleges telítettséget okoz a Weboldal infrastruktúrájában vagy a Tulajdonos rendszereiben vagy hálózataiban, valamint a Weboldalhoz kapcsolt rendszerekben és hálózatokban; és
Adjon meg nyilvánvalóan hamis adatokat, függetlenül attól, hogy a Felhasználó tud-e az adott körülményről.
A Felhasználó bármely korábbi kötelezettségének megszegése magában foglalhatja a Tulajdonos által a törvény által szabályozott megfelelő intézkedések elfogadását, valamint jogaik vagy kötelezettségeik gyakorlása során, ami a jogsértő Felhasználó számlájának megszüntetéséhez vagy zárolásához vezethet, Az okozott károk megtérítésének lehetősége nélkül.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy visszavonjon minden olyan tartalmat, hozzászólást vagy megjegyzést, amely ellentétes a törvénnyel, az erkölccsel és a közrenddel, példaként szolgálva, de nem kizárólag azokra, amelyek sértik a személy méltóságát, diszkriminatívak, rasszisták, idegengyűlölő, a fiatalsággal vagy a gyermekkorral ellentétes, pornográf vagy a közbiztonságot sértő. Mindenesetre a Tulajdonos nem felelős a felhasználók által fórumokon, csevegéseken vagy más részvételi eszközökön keresztül kifejtett véleményekért.

Feladatok és garanciák.
A Tulajdonos nem garantálja a weben található összes információ megbízhatóságát, hasznosságát vagy valódiságát, sem az általa elérhető dokumentáció hasznosságát vagy valódiságát.

Következésképpen a Tulajdonos nem garantálja vagy felelősséggel tartozik: (i) a Weboldal tartalmának folytonosságáért; (ii) az említett tartalom hibáinak hiánya; (iii) vírusok vagy más káros összetevők hiánya a Weboldalon vagy az azt szolgáltató szerveren; (iv) a Webhely sebezhetetlensége vagy a számára elfogadott biztonsági intézkedések megsértésének lehetetlensége; (v) a Weboldal tartalmának haszontalansága vagy teljesítményének hiánya; sem (vi) a saját vagy harmadik fél által okozott károkat, amelyeket a Tulajdonos által megállapított feltételeket, szabályokat és utasításokat, vagy a biztonsági rendszerek megsértése által megsértő személy okoz.

A Tulajdonos azonban kijelenti, hogy minden szükséges intézkedést megtett lehetőségei és a korszerű technika keretein belül a Weboldal megfelelő működésének garantálása és a rendszerhibák minimalizálása érdekében, mind technikai, mind műszaki szempontból. a közzétett tartalom, valamint a vírusok és más káros összetevők meglétének és továbbadásának elkerülése a felhasználók számítógépes rendszereire.

A Tulajdonos nem garantálja a harmadik felek által a Weboldalon keresztül nyújtott tartalom jogszerűségét, megbízhatóságát és hasznosságát. Ha a Felhasználó tudomására jut minden olyan törvénytelen, illegális tartalom, amely a törvényekkel ellentétes, vagy amely harmadik felek jogainak megsértését vonhatja maga után, haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót, hogy az folytathatja a megfelelő intézkedések elfogadását.

A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Weboldalon külső forrásokból közzétett információk valódiságáért, integritásáért vagy frissítéséért, valamint azokért, amelyek más platformokon találhatók, ahol a Webhelyre mutató link található. A Tulajdonos nem vállal felelősséget a hipotetikus károkért, amelyek a fent említett információk felhasználásából eredhetnek. Abban az esetben, ha a Weboldal bármely felhasználója bármilyen olyan tevékenységet végrehajt, amely törvényellenesnek, illegálisnak, törvénybe ütközőnek tekinthető, vagy amely harmadik felek jogainak megsértésével vagy megsértésével járhat, ezt teljes felelősségére meg fogja tenni, a Szolgáltató az előadásaikhoz.

A weboldal és annak tartalmának felfüggesztése.


A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze, módosítsa, korlátozza vagy megszakítsa a weboldalon található tartalom vagy szolgáltatások használatának hozzáférését, navigálását, használatát, tárolását vagy letöltését, előzetes értesítés nélkül vagy anélkül. amelyek ellentétesek a jelen Jogi közleményben részletezett rendelkezések bármelyikével, anélkül, hogy a Felhasználónak lehetősége lenne kártérítést követelni ezen ok miatt.

Titoktartás és adatvédelem
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL (2016. április 27.) összhangban a természetes személyek személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és ezen adatok szabad áramlásáról, valamint az A 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályát veszti, a felhasználói adatok feldolgozása a Webhely adatvédelmi irányelveinek megfelelően történik.


A különböző záradékok címsorai csak tájékoztató jellegűek, és nem befolyásolják, nem minősítik és nem bővítik a jelen jogi közlemény értelmezését. A Tulajdonos részben vagy egészben módosíthatja az itt meghatározott feltételeket azáltal, hogy bármilyen változást közzétesz ugyanúgy, ahogy a jelen Jogi közlemény megjelenik, vagy bármilyen típusú, a Felhasználóknak címzett kommunikációval.

Ennek a jogi közleménynek az ideiglenes érvényessége tehát egybeesik a kitettség idejével, egészen addig, amíg teljesen vagy részben módosul, amikor a módosított jogi közlemény hatályba lép.

A Felhasználó rendelkezésére bocsátott szolgáltatásokat a Tulajdonos előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. Abban az esetben, ha a kínált szolgáltatások bármelyikének vannak speciális feltételei, ezeket megfelelően tájékoztatni kell a felhasználóról, és a szolgáltatás nyújtása előtt el kell fogadni őket.

A Tulajdonos bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a Weboldal tartalmához való hozzáférést, anélkül, hogy a Felhasználó kártérítést követelne. A megszüntetést követően a jelen Jogi közleményben a tartalom felhasználására vonatkozó fent említett tilalmak érvényben maradnak.

Abban az esetben, ha e jogi közlemény bármely rendelkezését a Bíróság, a Törvényszék vagy az illetékes közigazgatási szerv teljes egészében vagy részben semmissé vagy végrehajthatatlanná nyilvánítja, az említett semmisség vagy alkalmazás elmulasztása nem fogja befolyásolni annak további rendelkezéseit.

Az, hogy a Tulajdonos a jelen Jogi közleményben foglalt bármely jogot vagy rendelkezést nem élt, vagy annak végrehajtása nem jelent lemondást ezekről.

Alkalmazandó jogszabályok és illetékes joghatóság
A jelenlegi szabályozás meghatározza azokat a törvényeket, amelyeknek irányadónak kell lenniük, és azt a joghatóságot, amelynek ismernie kell a tulajdonos és a weboldal felhasználói közötti kapcsolatokat. Mindazonáltal, feltéve, hogy az ilyen előírások lehetőséget nyújtanak a feleknek arra, hogy meghatározott joghatóság alá vonatkozzanak, a weboldalról felmerülő vagy azzal kapcsolatos esetleges peres kérdésekben az események idején hatályos spanyol jogszabályok lesznek alkalmazandók. Hasonlóképpen, a Tulajdonos és a Felhasználók kifejezetten lemondva minden más joghatóságról, amely megfelel nekik, alávetik magukat Budapest (Magyarország) város bíróságainak.

A szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos igények benyújtásához e-mailben fordulhat az Azonosítás szakaszban feltüntetett címre, és kötelezzük magunkat arra, hogy mindenkor barátságos megoldást keressünk a konfliktusra.

bottom of page